Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Rituel Trans Dans | 24 September 2021

Scroll to top

Top

All
No Comments

Şamanizm ve Dans

Şamanizm ve Dans
Nurbiye Askar

Şamanizm; içerisinde, bilincin fiziksel ve ruhsal boyutta vecd halini mümkün kılan bir meditasyonunu barındıran dünya görüşüdür.

Yazılı tarihin başından beri dansın izlerini bulageldik. Öyle görülüyor ki; bizim dans etmek ile olan ilişkimiz aslında onun ibadet ve şifa amaçlı olmasından kaynaklanmaktadır. Animistik kültürler doğanın ve doğadaki bütün elementlerin “Büyük Ruh”un bir ifadesi olduğuna inanır. Hareket ve ses aracılığıyla doğayı taklit etmek, söz konusu “Büyük Ruh” ile bağlantıya geçmenin güçlü ve etkili bir yoludur.  Dansın kaynağı da burasıdır.

Ruhsal dans kültürlerarası bir fenomen olarak bireyin gücünün ve özgünlüğünün kanıtıdır.

Gezegenimizdeki tüm kıta kültürleri,  aynı zamanda yaşam buldukları doğa çevresinde varolan tüm hayvanları ve elementleri temel alan benzersiz dans formlarını kucakladılar. Onların dans etmekteki temel amaçları “idrak” kabiliyetlerini geliştirmek veya güneş, ay ve çeşitli bitki ve hayvanların ruhlarını hissetmekti. Onlar tüm bu dans ritüelleri aracılığıyla doğadaki ruhların, insanın cesaret ve merhamet gibi yeteneklerini güçlendirdiğini ve geleceğe dair bir önsezi yarattığına inanıyorlardı.

Binlerce yıllık spiritüel danslar bizlere, dünyamız ile ilişkimizin korunması ve geliştirilmesinin gerekliliğinde ve dansın bunun önemli bir parçası olduğunu kanıtladılar. “Doğa gibi dans etmek”, yaratıcının titreşimi ile dolmak gibiydi, sanki yeni doğan bir bebeğin varoluşun sevgisi ve hazzı içerisinde etrafını taklit etmeye çalışması gibi.

Dans, dua etmek ve saygı göstermek ile eşanlamlı hale gelirken, düzenli dans etmek ruhsal ve fiziksel sağlığımızı ve canlılığımızı yükseltti.

Yazan: Wilbert Alix, Trance Dance International

Çeviren:  Nurbiye Askar

Submit a Comment