Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Rituel Trans Dans | 24 September 2021

Scroll to top

Top

All
No Comments

Ruhu Avlamak

Ruhu Avlamak
Nurbiye Askar

Ruhu avlamak, benliğin kaybedilen parçasının yeniden keşfedilmesidir. – Wilbert Alix

Ruh Nedir?

Ruh anlaşılması gerçekten güç bir kavramdır. Gerçeklik algımızı değiştiren yaşamsal olaylar vasıtası ile derinlerde harekete geçerken göremediğimiz ama aynı zamanda içimizde varoluşuna da tanıklık ettiğimiz ruhu ve varlığını sürekli sorgularız.

Yeni ilişkiler kurmak, birisini kaybetmek, çocukların doğumu, zorlu küresel olaylar gibi koşullar açıklanması kolay olmayan söz konusu derinliğimizi etkilemektedir. Acaba söz konusu koşullar gelişirken etkilendiğine tanıklık ettiğimiz, o derinlikteki şey midir ruh? Dürüstçe söylemek gerekirse bunun cevabını henüz hiç kimse gerçek anlamda bilmiyor. İşte tam bu noktada benim tercihim ona özel tanımlar geliştirmekten ziyade onu karakterimin bir yönü gibi kabul etmektir. Ve karakterimin tüm diğer yönleri gibi bu da beni gerçekten çok etkilemiş ve etkilemekte olan bir “deneyim”dir.

En önemli öğretmenimin “deneyim” olduğunu anlamış olsam da, “deneyim”in tüm hayatım üzerindeki etkisini kabul etmem o kadar kolay olmadı. Kanaatimce “deneyim” yaşamakta olduğumuz hayatın neden bu kadar gizemli olduğunu anlatacak kadar büyük bir anlam taşıyor. Ruh belki de bizim aracılığımızla dünyaya gelen zihinsel bir mekanizmanın kendisidir. Ancak vaka olan şudur ki, mümkün olanlar ile farkındalığımız arasında ne olduğuna gizem olarak baktığımız sürece bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.

Kayıp Ruh Nedir?

Ruh fiziksel olmadığından dolayı kayıp ruh ölçülemez. Ruh ve bütünlük eşanlamlıdır. – Wilbert Alix

Hayatta zihinsel, fiziksel, cinsel ya da duygusal travmalar ile karşılaştığımızda ruh kaybı meydana gelmektedir. İnsanda ruh kaybı yaratacak sayısız koşul söz konusudur. Hangi koşul yaşanırsa yaşansın, hepsinin ortak yanı bireyin kendi gerçekliğinden ani ve travmatik bir şekilde kopuşuna yol açan bir “uyaran” olmalarıdır.

Ruh kaybına neden olan bazı yaşamsal deneyimlere örnek olarak madde bağımlılığı, ayrılık veya ölümden dolayı yaşanmış kayıplar, hastalık ve şiddete maruz kalma halleri verilebilir. Bu olaylar bireyin dayanmak için hazırlıklı olmadığı bir anda devreye girerek psişik şoklara ve derin bir bölünmeye yol açarlar. Sonuç olarak karşılaşılan acının seviyesi hem fiziksel hem duygusal olarak çok derin yaşanmaktadır. Bu derin duygusal parçalanma ruh kaybı anlamına gelir. Ruh kaybının dünyamızı, kişisel ve sosyal hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini görmek kolaydır. Ruh kayıpları etkisini, moralsizlik, ailede dargınlıklar hatta uzun vadede milletler arasındaki çatışmalar şeklinde gösterir. Gündelik hayatta bizler sorunları hafifletmek amacı ile ve içtenlikle iyileşme, terapi ve çatışma çözümü gibi geleneksel formları deniyor olsak da kronik hale gelmiş bir karışıklığın derinlerde yine aynı sorunlara yol açması söz konusudur. Dolayısı ile geriye kalan ve dokunulmamış tek şey ruhun şifası olacaktır.

Yazan: Wilbert Alix, Trance Dance International

Çeviren: Nurbiye Askar

Submit a Comment