Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Rituel Trans Dans | 22 September 2021

Scroll to top

Top

All
No Comments

Dünden Bugüne Şamanizm

Dünden Bugüne Şamanizm
Nurbiye Askar

Uzun bir süre sonra tekrar merhaba 🙂

Şamanizm ile ilgili birçok yazı, makale ve bilimsel kitaplar mevcut olmakla beraber, genellikle birçoğu oldukça “teknik” detaylar içermektedirler. Buradan hareket ile ben de bloğumda mümkün olduğunca daha yalın, daha sade ve günümüze uyarlanmış şekilde yazılar hazırlamak istiyorum. Bu yazı hem okuduklarımdan hem de kendimce deneyimlediklerimden yola çıkarak hazırlanmıştır.

Şamanizm; insanlığın yaratılış ile bağlantı kurmaya çalıştığı bilinen en eski yoldur. Şamanizmin kökeni 40.000 – 50.000 yıl öncesi Taş Devri zamanına kadar uzanmaktadır. Bizler her nerede yaşıyor olursak olalım şamanizm her birimizin adeta gelişip evrilerek gelmiş olduğu kökü durumundadır.

Şaman, tüm şeylerin canlı varlıklar olarak bir ayaklarının gündelik hayatta diğer ayaklarının ise manevi alemde olduğuna inanır. Çağdaş Şamanizm, söz konusu tüm bu zamanlar ötesi ve kadim anlayışların “şimdi ve burada” anlayışı içerisinde uyarlanıp uygulamasıdır.

Şamanizm bir din değildir. Şamanizm; yaşam tecrübesi, ritüel, dua, meditasyon, çile ve sınavlar yoluyla elde edilen bilginin yoludur. Ve söz konusu bu bilgi, zaman içerisinde sürekli test edilerek hayata geçirilen ve içten gelen bir şeydir.

Şamanizm, dünyevi hayatımız boyunca ulaşmak istediğimiz başarılardan, kurduğumuz ilişkilere kadar, dengeli bir yaşam sürebilmek için ihtiyaç duymakta olduğumuz, kullandığımız tüm bilginin, -gerçek ve yaşayan bir bilgi olarak- ancak doğa ile bağlantıda kalınarak elde edilebileceğini savunur.

Bir kavram olarak “Şamanizm”i anlarken, şamanizmin dünya genelinde birçok kültürde yerli kabile halklarınca kullanılmış “iyileş(tir)me” geleneklerinden birisi olup, tüm bu kültürler ve zamanlar boyunca ortak noktasının hep ruhsal dünya ile kurulan etkileşim olduğunu öğrenebiliriz. İnsanoğlununun varoluşundan bu yana yaratılışı ile bağ kurmaya ve onu anlamaya çalıştığı bilinen en eski yoldur bu.

Şamanizm bilgiye ritüeller, serenomiler, dua ve meditasyon, çileler ve sınavlar gibi farklı araçlar ile hayatın değişik biçimlerde deneyimlenmesi vasıtası ile ulaşılabileceğini kabul eder. Benliğimizin dönüşümünü sağlayan bu yol, sınırsız bir potansiyelin ve tüm şeylerin birbirine bağlı oluşunun uygulaması ve de disiplinidir.

Şamanizm, ruhun içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerken iyileş(tir)me gücünü de tam bu noktada ortaya koyar.

“Bütün”lüğü yüreğimizde hissetmemiz dileğiyle…

Submit a Comment